1.2 Công tắc biến thiên trường năng lượng

 


Con người có trường năng lượng, từ không đến vô cực. Khi trường năng lượng bằng không  (gần bằng không).Con người đó sẽ chết bất đắc kỳ tử !(Không biết lúc nào).Khi con người có trường vô hạn con người đó sống không biết bao nhiêu tuổi.


             Trường năng lượng, là một tập hợp các hạt hạ nguyên tử bao bọc bên ngoài cơ thể ta, như một vầng hào quang .Thậm chí, các hạt hạ nguyên tử quá nhỏ, chúng sẽ tạo ra một vầng sáng khác, nhấp nháy không thời gian, đó là các phần tử nhỏ vô tận. Một người bình thường: vầng hào quang với các sợi nhỏ ngắn, một nhà khí công với các sợi dài, một nhà trường sinh, với các sợi dài vô tận.Với một nhà trường sinh chân nhân, sợi hào quang sẽ sáng đều, và quang trọng là bước sóng hào quang là vô cực.


             Trong một trường nổ lực tìm kiếm sự đồng  điệu, giống như sự bột phát yêu thương nghiêm trọng, sẽ làm cho các sợi trường năng lượng yêu thương bùng phát, đi tìm người phía bên kia.Như vậy, là ta đã bật công tắc biến thiên, trường năng lượng vô hạn. Những chùm sóng trường năng lượng (Hạ lượng tử sinh hóa) bám vào không gian lượng tử sinh hóa, tràn ngập vũ trụ, để đọc tìm cái trường thương mến phía bên kia. Tìm được, hay không tìm được, là do có hay không, sự đồng điệu cũng vừa được bật công tắc, trường lượng tử sinh hóa phía bên kia.


            Một luồng lượng tử sinh hóa thương cảm, bật lên trước, và đi tìm đối tác yêu thương, chúng sẽ là một bó dây sóng, đang đi tìm sự đồng  điệu, tìm một trường thân quen, giữa một  biển sợi đa sắc khác nhau..


             Chúng đã tìm ra một kênh, thì sẽ tìm ra một bó kênh,  và thông tin cho kênh đó, ở phía bên kia là người ấy. Sau đó, dưới sự thôi thúc tiềm thức, người ấy bỗng tự thấy: cần phải bật công tắc biến thiên trường năng lượng có định hướng, về phía bên kia –nơi đã chờ đợi và tìm kiếm…


 


 

Xem nhiều ngôn ngữ »