1.2 Tách toàn bộ rào cản để được suy luận vào thực tại đúng ( duy nhất) và bắc cầu qua các thực tại đúng ( duy nhất) khác.

Sách cổ về khí công viết rằng:” mỗi một giây luyện khí công, là ta sống lâu thêm một giây nữa; mỗi một giờ luyện khí công, là ta sống thêm một giờ nữa”, suy ra, là mỗi ngày ta luyện khí công, là ta sống thêm một  ngày nữa. Tuy nhiên, không ai có thể vận công, luyện khí liên tục lâu dài, mãi mãi vì như vậy là làm đảo lộn hệ tuần hoàn, thần kinh, hệ cơ, đảo lộn cuộc sống còn của mình_ người ta thông  thường cố gắng lắm thì, một ngày 3 lần, lần 3 giờ, là không chịu nổi nữa. Tổng cộng là mỗi ngày sống thêm 9 giờ nữa.


            Tôi trả lời rằng: “ Khi một nhà khí công thượng thừa, chuyển vào khí công trường sinh, thì bản chất người đó, đã là một thiên tiên rồi. Khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, đều có tâm tĩnh thư thái, khí sinh điều hòa, dung dịch trường sinh tràn ngập cho nên, luyện đây là luyện tâm thần, nhân thần, pháp thần, niệm thần, thành ra lâu dài bền vững hơn. Như vậy, không phải là luyện khí công nữa, mà là luyện” khí công  tâm trí niệm đạo pháp”. Không phải chỉ luyện cho tăng cường sức lực, mà luyện cho sức lực trí tuệ dẻo dai mãi mãi. Khi đã có trí, có lực, có cuộc sống dẻo dai thì sắc độ tư duy sẽ thêm sâu sắc


Chúng ta sẽ tiếp tục cảm mhận đường hướng tiếp theo, là luyện cho hài hòa với vũ trụ thực tại, sau đó chúng ta lại vượt qua nghi thức đó, để vươn lên luyện, sao cho hài hòa với vũ trụ vô tận.


Khi ta đã chuyển vào cõi hư vô và khuyết trương hoạt hóa, suy nhĩ bằng sự cực hưng phấn trạng thái thiền tịnh(plasma sinh hóa), thì các tạp niệm còn lại là các bó kiến thức của bản thân ta. Mà chúng ta đều biết kiến thức trải qua thời gian sẽ cũ đi và không còn thích hợp với con người trong những hoàn cảnh mới hơn, năng động hơn và hiểu biết, vỡ lẽ ra những chân trời mới mẻ. Kiến thức tức là sự soay chuyển sâu sắc hơn, đúng hơn và tiến hóa hơn theo thời gian.Tôi có thể lập luận ở đầu cuốn sách này như thế nào đó?!, đến giữa cuốn sách đã có thể điều chỉnh lại khác đi vì kiến thức mới đã chiếm vào chỗ cũ. Cho đến cuối cuốn sách các thông báo có thể được hiệu đính lại. Kiến thức không bị xóa đi hẳn mà địng nghĩa lại, điều chỉnh cho đúng thực tại của kiến thức tiến hóa hơn…Các sự tiến hóa kiến thức dựa vào nhau, tạo thành một chuỗi liên hoàn và lập luận để cho ra đời những kết luận mới hơn. Ta gọi là phép tái hợp những kiến thức cơ bản để sinh ra những kiến thức tái hợp mới hơn, rõ ràng hơn ,hoàn thiện hơn.

Xem nhiều ngôn ngữ »