1.3 Tự nguyện hy sinh thể chất, tinh thần để đạt đến cảnh quan bao dung trong sáng nhất.( hy sinh sẽ nhận lại nhiều hơn)

Ngôn ngữ đạo Phật có câu: “Đời là bể khổ” Nghĩa là, khi được sinh ra trên đời, gặp nhiều chuyện khổ: như bố mẹ nghèo , không có tiền cho đi ăn học. lớn lên vì thất học, phải làm lụng vất vả kiếm không đủ tiền để lập gia đình; đến khi lập gia đình, thì không đủ tiền nuôi con, nên con không được đi học, ở nhà làm linh tinh, giúp bố mẹ nghèo sống qua ngày, mãi mà không xây được căn nhà. Nếu sống lương thiện đạm bạc, thờ cúng ông bà tổ tiên, thờ cúng Phật Tổ, phật Bà Quan Âm; Thì khi chết đi, được an lòng vào cõi tiên. Nếu độc ác, ăn cắp, ăn cướp, giành giật, đánh , giết người,  thì chết đi bị đày xuống địa ngục- khổ càng thêm khổ.


            Tôi nói rằng :” Sướng , khổ là tại nơi tâm hồn mình,  khi sanh ra mà biết lao động, và coi lao động laø moät vieäc thöïc söï haïnh phuùc, coi mhöõng ngöôøi quanh mình laø nhöõng vinh haïnh ñöôïc soáng gaàn hoï, giuùp ñôõ boá meï, giuùp ñôõ chò em, giuùp ñôõ xoùm gieàng, raûnh thì ca haùt, uoáng röôïu nhaït


, thờ cúng ông bà tổ tiên,  thờ cúng đạo của mình. Cuộc sống như vậy thật vinh hạnh. Có những kẻ quyền quí nhiều tiền, đi ăn chơi nhở nhơ, béo mập, lười nhác, không biết làm gì cho xã hội, không sản xuất được của cải vật chất cho xã hội, mà chỉ ăn vào đồng tiền của cha ông để lại, thì thật nhàm chán, đáng xấu hổ( như vậy là khổ). Những người công nhân, nông dân, trí thức, làm việc, học tập, rèn luyện cơ thể khỏe mạnh , cuộc sống tự do, phóng khoáng, anh hùng , lúc nào cũng tươi vui, hạnh phúc. Như vậy thì có thể có nhiều tiền mà khổ, có thể có ít tiền  mà sướng.Còn những người luyện khí công Trường Sinh, đều là những người chăm làm, chăm học, như vậy không thể nghèo rớt mồng tơi được, mà còn sống lâu, khỏe mạnh nhất là cảm nhận rằng: tâm hồn mình thần tiên,sức lực mình thần tiên.


Tóm lại chúng ta có thể tự nguyện hy sinh thể chất, tâm hồn là có định hướng lương tâm mình thành một người quân tử, đó là việc giúp đời và cứu người: giúp đời là dùng trí tuệ mình khai phá những kiến thức mới và vận dụng những kiến thức đó, giúp cho cuộc sống nhân loại tươi vui trong lao động, hạnh phúc ấm no. Cứu người là kiên quyết triệt phá những hiện tương nguy hiểm do thiên nhiên và con người tạo ra ảnh hưởng xấu  đến sức sống của cộng đồng loài người. Như vậy, việc giúp đời và cứu người là một ý nghĩa của hai việc, là như nhau đối với định chế của người quân tử, của người anh hùng. Người anh hùng quyết thắng đối thủ bắng cách vượt qua được những hiện tượng thiên nhiên tàn khốc và vượt qua tiêu diệt những quỷ kế tàn ác nhất của những kẻ hiểm ác tạo ra cho con người lương thiện.


 

Xem nhiều ngôn ngữ »