2.4.3 Điềm nhiên tiêu hồn chưởng:

Một đạo tiên sống quá xa rời gia đình, và xã hội sẽ tự thấy có lỗi, nên cố gắng thích nghi, che dấu sự khác biệt về sức sống tiên thiên. Nhưng mặt khác, chúng ta tự thấy một sức mạnh khủng khiếp ở sự điềm nhiên, tiêu diệt những tâm thần dơ bẩn, cướp của, giết chóc vô căn cứ, phá phách ,xâm lăng vào gia đình của ta, xã hội yêu quí, mà ta đã dày công xây dựng nên. Vũ khí tâm linh của ta, là sự tự do chân chính, tình yêu thương cộng đồng lao động của mỗi chúng ta. Chúng ta nhất định ra sức xây dựng xã hội thiên tiên, giống như là xây dựng chủ nghĩa xã hội, và chúng ta nhất định sẽ bảo vệ nó, bảo vệ chủ nghĩa xã hội của chính chúng ta. Điềm nhiên là: sự nhất thể tiêu diêt kẻ thù, là phải tiêu diệt linh hồn hỗn loạn của chúng, dịch chuyển các sự hỗn loạn thành bình thường. Cũng như chúng ta đã loại trừ các phần tử tự do hỗn loạn trong cơ thể ra ngoài, để cơ thể ta trong sáng,  khỏe mạnh hơn lên.

              Một đòn võ tung ra bao gồm bốn cơ chế:

-Thứ nhất là biểu diễn khả năng

-Thứ hai là răn đe

– Thứ ba là đã thương cảnh cáo

 -Thứ tư  là tiêu diệt.

            Còn đối với Điềm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là: Chúng ta biến đổi nghi thức nguyện vọng của kẻ đối kháng thành hư vô ( tiêu diệt phần hồn). cuộc chiến tranh bảo vệ xã hội Trường Sinh, là một cuộc chiến tranh âm thầm: đó là cuộc chiến triết học trên mạng Internet. Đó là cuộc chiến bóc trần ý nghĩ đen tối và xua tan ý nghĩ đó.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *