2. So với Vũ trụ loài người chúng ta mới được 5 tuổi

         So với cây phát triển, và suy giảm miễn dịch của con người, chúng ta mới đạt tới thích nghi, nhờ  cậy năng lượng tâm linh và thuốc(y học)-Tức là từ 0 đến 5 tuổi. Điều đó đối với chúng ta là vô cùng hạnh phúc. Chúng ta được trái đất và trường năng lượng vũ trụ sinh ra, và biết dùng thuốc kháng sinh để chống lại, các độc tố xâm nhập vào cơ thể mình.


 


         Chúng ta đang vui vẻ tiến tới 10 tuổi(Cây suy giảm miễn dịch), để đạt được thích nghi phát triển xương, cơ, lục phủ ngũ tạng (Tự thân). Tự ta, tức là ít  phụ thuộc vào AND cổ điển( mà là AND sáng tạo mới).


 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *