Author: Dang Cong Huan

Phép trường sinh sẽ được định chuẩn trong con người ta một khi ta thấu hiểu định hướng vũ trụ vô tận là gì? Toàn bộ học thuật này tôi đã viết ra bằng lối suy diễn mang tính cá nhân, một điều kiện tiên quyết giải thích mô hình với khả năng có thể đạt được.

Chúng ta đang sống trong vũ trụ thực tại ( Vũ trụ có điểm xuất phát và điểm tận cùng ). Như vậy chúng ta cũng có điểm xuất phát và điểm tận cùng. Tuy nhiên, khi nghiên cứu phép trường sinh thì tận cùng của sự ước nguyện là nghiên cứu thuật sống lâu tới vĩnh cửu. Hiểu biết của con người hiện nay đang bị giới hạn trong vũ trụ thực tại. Một khi con người thoát ra để trở thành thần tiên thì sẽ cảm nhận được một vũ trụ to lớn hơn bao trùm nhiều vũ trụ thực tại khác nhau. Vũ trụ đó điều khiển sự sinh tồn của các vũ trụ thực tại… ta tạm gọi vũ trụ to lớn đó là vũ trụ vô tận đàn hồi. Toàn bộ các sự phỏng đoán vội vã được tôi viết ra theo một phản xạ cá nhân, một số các con số là các phỏng đoán cá nhân, một số con số của các hợp chất là các bài thuốc thịnh hành đang được các nhà thuốc tây bán.

Copyright certificate

IMMORTAL WAY

IMMORTAL WAY 2

Son dau Pictures

CURING METHOD