Sự tiến hóa của học thuật Trường Sinh

Sống trường sinh là quyền lợi của loài người: cũng giống như quyền được sống, di trú, có nhà ở, được học hành và được làm việc. Văn hoá trường sinh là một lẽ sống cần được cập nhật từ phổ thông trung học và sau đó được nâng cao trong quá trình trưởng thành ở con người. Đó là một kỹ thuật giúp con người – xã hội loài người quá độ sang một thế giới hạnh phúc và phồn vinh hơn. Trong một tương lai gần cùng với học thuyết trường sinh, nền kỹ thuật, kỹ nghệ thay đổi mỡ, cơ, khớp … cho con người, khoa học về vận động, ăn uống và sự phát triển tự thân của học thuyết Trường Sinh cùng với tất cả những tiến hoá đó giúp cho loài người tổ chức lại xã hội chuyển biến những sắp đặt mới thích nghi với loài người tương lai và quan trọng nhất là tạo ra ý chí và khả năng thích nghi với những đột biến của hệ thái dương mà chúng ta đang sống. Những đột biến từ trái đất như đang thay đổi khốc liệt về khí hậu những va chạm vũ trũ khủng khiếp ….

Rồi đây giáo dục phổ thông và giáo dục đại học sẽ thay đổi sâu sắc, trong đó cơ bản loại bỏ những cơ bản xếp đặt ít phù hợp, tạo ra một chương trình thông thoáng nhẹ nhàng trong đó đặt nền giáo dục trường sinh học xen kẽ từ phổ cập phổ thông đến các môn học bắt buộc ở bật đại học. Một quốc gia tự khoe mình là văn minh thì trước tiên là phải phổ cập trung học cho tất cả mọi người (bắt phải học cho những ai không học) một quốc gia tiến bộ cần phải quy định cập nhật Đại học Trường Sinh từ phổ thông đến đại học, thực tế trong bậc trung học, học sinh đều được học nhiều môn đó là những điều rất cần thiết cho đại học Trường Sinh sau này. Khi ta định hướng tất cả các môn học là để tạo ra trí thông minh tốt hơn, sức khoẻ tốt hơn, tư duy sáng tạo tốt hơn để phục vụ tạo ra một người năng lượng định hướng trường sinh.

Định hướng tất cả các môn học và sự tạo thành tri thức và sức khoẻ cho học sinh là một công việc lâu dài. Như chúng ta đã biết tạo ra một thay đổi nhỏ của gen di truyền là phải tác động ngược vào trong bằng những tư tưởng liệu pháp hành động bên ngoài. Tạo ra một cơ thể năng lượng trường sinh phải 15 hoặc 20 năm hoặc hơn thế nữa. Cho nên càng sớm định hướng môn này cho học sinh càng sớm càng tốt. Quá trình định hướng có thể là từ lớp 6 trở đi. Tức là được 6 năm cho việc tốt nghiệp phổ thông và 4 năm nữa cho tốt nghiệp đại học. Tổng cộng mới được 10 năm. Lúc bấy giờ con người đang vào độ tuổi 23 – 26 là quá trình chín muồi về tư duy. Kiến thức tổng hợp đã đầy đủ và chính thức chạy đua vào những nghi thức của thuật Trường Sinh. Lúc ấy giờ cuộc cách mạng bùng nổ và con người bắt đầu cảm nhận rất nhiều về phương pháp suy luận và luyện công. Cuộc tiến bộ vượt bậc về sức khoẻ và trí tuệ có thể nhận thấy được qua từng tháng, năm. Mười năm nữa con người lúc ấy đã được 35 tuổi sự thông tuệ chín muồi để có thể vượt qua dốc suy thoái của tuổi loài người bình thường. Lúc này, với sự chuẩn bị cực tốt người năng lượng trường sinh sẽ tranh đấu và thắng lợi trong quá trình già đi của loài người và trẻ ra của người năng lượng. Đây là quá trình sữa lỗi của nhiễm sắc thể áp đặt cho từng người khác nhau. Mỗi người sẽ có đủ bản lãnh để vượt qua từng khiếm khuyết của cơ thể. Bản lãnh đó chính là tâm linh năng lượng mà chính chúng ta đã dày công rèn luyện.

Nguồn năng lượng ít bị hạn chế bởi tuổi già cho nên sức sáng tạo được giải phóng rất lớn. Thông qua một quá trình lập luận soi sáng cho chuyển hoá toàn phần của cơ thể chính mình, quá trình hoàn thiện các khiếm khuyết của chất di truyền hàng triệu năm qua áp đặt lên con người chúng ta, quá trình cải tạo và nỗ lực của ý chí con người sẽ cải tiến ngay trong bản thân chúng ta. Trí tuệ ta ngày càng minh mẫn, lập luận tiến hoá kỳ dị sẽ sáng tạo được ra những điều kiện kỹ thuật tuyệt diệu nhất phục vụ con người. Những sáng tạo phi thường sẽ đến nhanh vào những năm 2050 – 2100 và những trí thức tiến hoá đó sẽ quay lại thúc đẩy rất nhanh thuật trường sinh học của hôm nay, soi sáng cho học thuật này, vượt qua bóng tối của sự hiểu biết ngày nay …

Các đệ tử có thể bổ xung tri thức kỹ thuật Trường Sinh làm cho lý thuyết này là vô song tiến hoá vĩnh viễn.

Thuật Trường Sinh đang bị hạn chế trong thân và pháp thân là thân thể ta, pháp là các hiểu biết để ta lập luận biện chứng đưa thân pháp đến khoẻ mạnh sáng tạo. Tuy nhiên, thân ta sẽ bị suy tàn vào một lúc nào đó trừ phi có một nền kỹ thuật thay thế được bộ phận hoặc toàn bộ cơ thể. Pháp sinh ra từ thân sinh học của ta khi thân ta trở thành một cỗ máy thì liệu pháp có chổ đứng không? Giả sử trong 20 năm hay 30 năm luyện thân của ta, ta tạo được một niệm pháp độc lập vô biên nhưng pháp đó có chấp nhận một cỗ máy thay thân thể ta hay không? Chúng ta cần đặt ra một số câu hỏi về khả năng cơ thể sinh học của ta. Có thể tồn tại vĩnh cửu được không? Vĩnh cửu đến mức độ nào?

Nghi thức tư duy trở về trạng thái sơ sinh của ta thậm chí trạng thái trong bào thai của ta có thành công để tạo dựng lại tế bào gốc đầu tiên của chúng ta không?

Tất cả những suy tư đó tôi để lại cho các đệ tử của mình nghiên cứu và trải nghiệm, tất cả những mơ ước bao đời nay của loài người là được sống như thần tiên cũng đang được soi sáng và chúng ta sẽ tới nơi ấy.