27-2-2014 cải cách triệt để nền giáo dục

                    Nên cải cách triệt để nền giáo dục ở việt Nam và coi việc cải cách giáo dục là thiết yếu nhất ngang với việc bảo vệ tổ quốc của chúng ta.

         Giáo dục là tư duy khai mở tư duy của trẻ thơ của thanh thiếu niên và mỗi người còn phải học tiếp nữa cho đến vài chục năm sau …chúng ta nên bỏ phần thi toàn viết và viết đi,thi vấn đáp la điều tiên quyết cho mọi lứa tuổi học đường,chúng ta không cần sáng tạo cho phương pháp học mới và toàn thế giới đã dùng phương pháp dạy mở mang trí tuệ và thi vấn đáp từ mấy chục năm nay rồi.có biêt bao nhiêu người Việt Nam đã từng học ở nước ngoài về nước lao động tại Việt Nam sáng tạo tại Việt nam,tại sao chúng ta mãi mãi thi bằng viết và viết??Chúng ta cần phải hiểu rằng chính thầy giáo sẽ là người cho điểm học sinh của mình, thi vấn đáp đòi hỏi học sinh ,sinh viên phải thật sự thuộc bài và hiểu bài và đôi khi có sáng kiến trong khi trả lời vấn đáp,thi vấn đáp đòi hỏi thầy cô phải luôn làm mới sách dạy theo thời đại đang tiến  nhanh về khoa học kỹ thuật,thi vấn đáp là tôn trọng thầy cô giáo cho thầy cô giáo trách nhiệm đạo đức cao cả là chấm đúng điểm khả năng thật sự của học trò,thi vấn đáp là không còn phải tổ chức đề thi và bảo vệ đề thi và các trường mẫu giáo,tiểu học,trung học,đại hoc đều tự quản lý văn hóa kỹ thuật chuyên nghiệp của mình tự lực tự cường là tính nhân bản cao nhất của trí tuệ…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *