12. Bài Chữa Thần Kinh Tọa

  

          Tất cả các huyệt trên đầu và trên tay, chân đều day bằng ngón trỏ hoặc ngón giữa nếu hai ngón bị đau thì có thể day bằng ngón cái. Tuy nhiên, ngón trỏ là ngón phóng năng lượng nhiều nhất (năng lượng chữa bệnh). Cách day huyệt nhấn nhẹ hoặc mạnh tùy theo bệnh nhân đau hơn hoặc lành bệnh hơn. Nhấn ngón tay vừa đủ mạnh xoáy tại chỗ theo chiều kim đồng hồ và ngược lại có những huyệt bị đau thì xoáy lâu hơn cho đến khi bớt đau. Những huyệt không đau thì làm nhanh hơn. Những huyệt đạo từ số 4 đến số 8 ngoài dùng ngón tay có thể dùng cùi chỏ nhiều khi dây thần kinh bị đau nằm phía dưới đốt sống nên ta phải dùng lực mạnh hơn.

 

        Trong biện pháp khai mở lại huyệt đạo còn có phương pháp chém nhẹ, đấm nhẹ bằng bàn tay và nắm tay. Đấm nhẹ làm rúng động toàn bộ chiều dài sống lưng.

Xem nhiều ngôn ngữ »