Diễn giải 2

Hình 1, Hình 2, Hình 3:

o Kiểu trường lượng tử thông thường để bẫy tập hợp hạt nguyên sinh

o Trong một sự kiện tạo nên bức xạ trường lượng tử sinh hóa thông thường để bẫy tập hợp hạt nguyên sinh, xem hình ta có:

1) Các vạch thẳng là bức xạ hạt nguyên sinh trong không gian

2) Bức xạ sinh hóa phát ra từ thần sinh để kêu gọi tập hợp nguyên sinh

3) Vòng tròn đại châu thiên dương kinh.

4) Vòng suyến xả âm đi từ đất lên đỉnh đầu và phát quang lên phía trên..

5) Trong tĩnh khí công phát sinh, các muối calsil làm khô cứng các huyệt đạo. nhà khí công đã phải lay động bằng một điệu múa chậm rãi, ảnh hưởng từng phần cơ thể và lan tỏa ra khắp cơ thể ta gọi là điệu múa Siva.

6) Khi ta vận một đại châu thiên âm kinh tức là trước thăng sau hạ nhằm quân bình tính năng bởi vì cơ thể có thể đang quá hoạt hóa.

7) Đại châu thiên âm kinh song đôi (tăng dòng sinh hóa).

8) Vòng xuyến xả âm hấp dương hòa quyện khi phát rộng ra sẽ nhả bớt thế năng trong cơ thể tạo điều kiện để hấp thụ tập hợp nguyên sinh.

***Giải thích hình 2***

Ở chân trời của vũ trụ vĩnh cửu đàn hồi là đói trụ vĩnh cửu vô tận đàn hồi

Ở chân trời của đói vũ trụ vô tận là vũ trụ vô tận đàn hồi. nếu vũ trụ vô tận là dương vì đói vô tận là âm. Âm dương hòa quyện cân bằng nếu đói vô tận nhỏ lại thì sẽ sinh ra thêm đối vô tận khác. Nếu đói vô tận nở rộng mãi lớn lên sẽ làm cho vũ trụ vô tận trở nên hoạt bát hơn, nóng nẩy hơn bởi vì các vũ trụ thực tại bị ép lại (ngưng dãn nở cục bộ) và dịch chuyển gần lại các đại notron No+ và sinh ra các sát xuất tái tạo vũ trụ thực tại mới: ngược lại chúng ta sẽ có một đói vũ trụ vô tận thâu ôn hòa đó là không gian trầm lắng của nguyên sinh chất kết hợp với rìa của vũ trụ vô tận đó là các chất sinh hóa. Nguyên sinh chất khi kết hợp với các chất sinh hóa sẽ sinh ra trí tuệ vũ trụ siêu việt. chúng ta vẫn chưa biết thiên đường bất tận trong đói vũ trụ vô tận là gì? Quê hương chúng ta là ở đâu trong đó.

Xem nhiều ngôn ngữ »