II) Chúng ta được sinh ra từ vũ trụ vô tận sinh hóa và đàn hồi.

Chúng ta có thân thể Mẹ là trái đất, linh hồn Cha là của vũ trụ vô tận sinh hóa và đàn hồi. Ở những cuốn sách trước Tôi miêu tả loài người như là mới sinh ra trong vũ trụ vô tận. Toàn bộ kiến thức của loài người là đang tìm hiểu vũ trụ thực tại của chúng ta. Vũ trụ thực tại không phải là bất diệt bởi vì nó có sinh có tử, tuổi của vũ trụ thực tại của chúng ta vào khoảng vài trăm tỷ năm ánh sáng cho đến 1000 tỷ năm ánh sáng. Trong sự trôi nổi bồng bềnh trong trường lượng tử của vũ trụ vô tận. Chúng ta có thể cặp bến ở một No+ nào đó và cho đi một phần “ thân thể”  của mình  cũng có thể cho toàn bộ “ thân thể” của nó để tiếp sức cho đại noron No+ có thêm sinh khí, quá trình nối tiếp với 6 Đại noron No+ gần nhất, tiêu hao nhiều năng lượng. Tuy nhiên nếu quá trình tiếp nhận không ngừng, các thành phần của các vũ trụ thực tại và qua một thời gian khổng lồ, các Đại noron No+ có thể bị phát triển thừa năng lượng bởi vậy xác suất của sự thanh hóa bản thân No+ và phóng thích một vũ trụ thực tại mới ta gọi là quá trình tiếp nhận chuyển hóa và sinh ra một vũ trụ thực tại mới là quá trình tái sinh đại noron No+ và sinh thành một  vũ trụ thực tại mới. Như vậy, tôi đã giới thiệu cho các bạn các hiện tượng trước vụ nổ lớn và tương lai của vũ trụ thực tại của chúng ta.


Biết được 1 thì sẽ biết 2. Chúng ta hãy truy tim văn hóa của vũ trụ vĩnh cữu. Quá trình tái sinh của đại noron No+ là luận chứng cho các lý thuyết tái sinh các noron thành phần, các noron nhỏ hơn và chúng ta là các noron con ngườ


 .


 


1/-Những bài học từ sự tái sinh Đại noron No+.


 


1.1) Nếu tại vị trí xác định một Đại noron No+ mà không có bản thân đại noron đó, chúng ta thấy rằng đó là một địa điểm chết bởi vì đó là khoảng cách giữa lực hút và đẩy của 6 đại noron No+ lân cận (điểm chính giữa của các lực giao nhau. Chính tại điểm không có gì đó vật chất còn lại của vũ trụ tích tụ lại dưới dạng hạt nhân của các kim loại nặng nhất (nặng hơn chì). Như vậy, bản thân điểm 0 đó là một hố sâu giăng bẫy tất cả những gì của vật chất trôi nổi đi ngang qua. Các vũ trụ thực tại trôi nỗi không xác định khi đi ngang gần điểm 0 sẽ bị vướng vào một phần đó là những giải “ngân hà” ngoài rìa của những vũ trụ thực tại. Chúng ta biết rằng một vũ trụ thực tại giống như  vũ trụ của chúng ta có hàng tỷ ngân hà. Giả sử có 10 ngân hà lạc vào 0 và cuốn vào nhau thì 10 lỗ đen sẽ nhập vào nhau và tạo ra một siêu ngân hà với một lỗ đen khổng lồ. Như vậy tại một điểm 0 đó có thể tồn tại nhiều hiện tượng sát nhập như vậy của nhiều các vũ trụ thực tại khác. Vậy là quá trình già hóa vật chất từ từ xảy ra và các siêu lỗ đen sẽ dồn nén vào bên trong lõi một mật độ dầy đặt hat nhân nặng giống như một quả cầu đen khũng khiếp trong lỗi và lớp tro bụi bên ngoài khối cầu đó. Lớp tro bụi đó phải chịu đựng một bức xạ khũng khiếp tại các hợp chất, các thiên hà và các lỗ đen khổng lồ liên tiếp bắn phá nhân trong cùng của điểm 0. Các hạt nhân nặng liên tục liên tục gia nhập lõi đen và làm cho lõi đen phát xạ một trường bức xạ khủng hoảng. Tuy nhiên toàn bộ quá trình hoạt tính tại điểm 0 là một hệ sinh tồn có kiểm soát. Trong đó, năng lượng của các hợp nhất của các vũ trụ thực tại là tương đối ngẫu nhiên. Năng lượng của vật chất lõi của điễm 0 luôn cân bằng với các năng lương hợp nhất những chỉ số vượt trội ngẩu nhiên sẽ được biến thành năng lượng đường sức nối điễm 0 với các No+ lân cận. Nếu đường suất của điểm 0 đó yếu đi thì các đại noron lân cận sẽ bù vào bằng cách xích lại phía điểm 0. Thì lực âm dương quanh  điểm 0 dường như luôn cân bằng. Tuy nhiên, trải qua hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, khối lượng lõi của 0 tăng dần đến mức giới hạn đúng của điểm 0 đó (cân bằng lực nâng với 6 Đại No+ xung quanh). Lúc này, đám mây bự xung quanh lõi 0 đã được dàn sếp hệ sinh hóa kỹ thuật gọi là hệ noron No+ và điểm 0 đó chính là một Đại noron No+.


1.2) Hiệu quả của một không gian đàn hồi. Không gian của vũ trụ vô tận là sự liên kết vô cực của các Đại noron No+ mỗi Đại noron No+ sẽ liên kết trực tiếp với 6 Đại noron No+ khác và không gian sẽ trải dài vĩnh viễn. Tuy nhiên, mạng lưới không gian phụ thuộc vào sự trôi nổi ngẫu nhiên của các vũ trụ thực tại khác nhau do các vụ nổ vũ trụ tạo thành. Các sự sinh tồn và thay đổi khối lượng của các vũ trụ thực tại khi trôi dạt gần các điểm 0 là các đại noron No+ lấy những phần khác nhau của các vũ trụ thực tại trôi qua làm năng lượng cho mình. Năng lượng ánh sáng siêu tĩnh của bức xạ tột cùng của các đám vũ trụ thực tại bị hút vào lỗ đen đó sinh ra các hạt nhân nặng bắn phá vào nhân của No+ và từ nhân của No+ sẽ bắn ra các hạt noron No+. Các hạt này xuyên qua hệ kỹ thuật sinh hóa trở thành năng lượng ánh sáng siêu tĩnh sinh hóa lạnh. Anh sáng sinh ra noron No+ có tính chất cực mạnh đẳng hướng kiểu ánh sáng lase sinh hóa với bước sóng ~0 tức là gần như thẳng hàng. Anh sáng đó là cội nguồn của năng lượng sinh hóa của Vũ Trụ Vô Tận.(V.T.V.T). Chính không gian đàn hồi là không gian nảy sinh ra sức sống của V.T.V.T. Bởi vì sự cố gắng bảo vệ mức độ năng lượng của các điểm 0 (Đại noron No+). Nguồn góc của sự đàn hồi đó là do sự biến thiên năng lượng của các đám vũ trụ thực tại khác nhau gia nhập điễm 0. Khi nhân của điểm 0 phát triển lớn hơn nữa, nó tạo ra lực nội tại lớn lao phá vỡ sự cân bằng lực tương tác giữa 7 No+ lân cận nhau và hút 6 No+ xung quanh tịnh tiến lại gần mình. Không gian V.T.V.T đang thu hẹp tại điểm 0 đó và giãn ra tại các đối diện phía sau. Quá trình trao đổi năng lượng tăng lên đáng kể khi toàn bộ các phần của vũ trụ thực tại khác nhau tạo thành một vũ trụ vòng xuyến thực tại khổng lồ và ở chính giữa là một lỗ đen siêu năng lượng của các hạt nhân bán phá nhân của No+. Khiến cho một tỷ trọng lớn của nhân hóa ánh sáng lạnh. Một bức xạ siêu tĩnh khủng hoảng sẽ diễn ra khi lỗ đen tự biến thành năng lương khủng hoảng. Cuộc cân bằng năng lượng khủng hoảng sẽ nảy sinh ra một phản ứng vi nhiệt khủng hoảng để sinh ra một vũ trụ thực tại mới và đẩy đại noron No+ sau khi bắn phát năng lượng nhằm cân bằng vụ nỗ và bay vào vị trí cân bằng với 6 đại noron No+ lân cận. Vì vậy Đại noron No+ đó đã tái sinh, xác xuất đó xảy ra  trong vòng tỷ tỷ năm ánh sáng và cùng lúc đó, chúng ta chứng kiến một vũ trụ thực tại hoàn toàn mới đang hình thành.


1.3 ) Khi một đại noron No+ phát triển quá lớn thì chúng phải xuất nhiều năng lượng ra bên ngoài hơn, nên ngoài năng lượng liên kết giữa các đại noron No+ khác lân cận, nó còn phải cân bằng năng lượng với quá trình hợp nhất các lỗ đen khổng lồ thành một lỗ đen khủng hoảng. Khi nhiều năng lượng phát ra từ cơ thể đại noron No+ siêu biến, giải phóng khối lượng bản thân mình ta gọi là quá trình suy biến thu gọn lại khi mà lỗ đen năng lượng của tập hợp các phần tử vũ trụ thực tại đạt đến khủng hoảng thì năng lượng của No+ cũng xuất ra khủng hoảng tương tự và định hướng vào năng lượng khủng hoảng bên ngoài. Lúc bấy giờ, lổ đen bên ngoải bốc hơi thì nó mang năng lượng (+) năng lượng phát xạ vào lỗ đen từ điểm 0 gọi là năng lượng (-) tất cả 2 năng lượng sẽ ập vào nhau để giải phóng ra một vũ trụ thực tại mới, còn bản thân No+ cùng hệ sinh thái kỹ thuật liên quan sẽ dịch chuyển ngược lại so với phía dịch chuyển của vũ trụ thực tại mới sinh ra.


1.4) Khi một đại noron No+ phát triển quá lớn mà bên ngoài nó không tạo ra một lổ đen khủng hoảng thì nó sẽ hút các đại noron No+ khác về phía bản thân mình như vậy nó sẽ phá vỡ thế cân bằng lực tồn tại và vì lực hút đó, các đại noron xung quanh sẽ giãn ra xa. Ta gọi là tại đó có sự giãn ra quãng cách không còn là 1 T nữa mà la nT, khi quãng cách rời xa ra thì cơ hội xát nhập các đám mây vũ trụ thực tại ít đi và qua một khoảng thời gian nào đó các đại noron No+  do tiêu hao năng lượng liên kết lại suy biến nhỏ lại và chính vậy điều kiện tiếp nhận các lổ đen lang thang lại tăng lên. Từ đó ta rút ra kết luận là: các sinh thể của vũ trụ vô tận là sự sống mở giữa linh hồn và kỹ thuật vật chất vô cơ. Chúng ta tưởng tượng rằng một cấu tạo giống như con người chúng ta tuy nhiên, cơ thể là sự liên thôngangtự biến thành năng lương khủng hoảng___________________________________________________________ máy móc kỹ thuật có tính vật lý , hóa học, thần học, và có thể nói các sinh linh vũ trụ vô tận có kích thước khổng lồ. So với họ, chúng ra rất bé nhỏ.


1.5) Thực tế là các vũ trụ thực tại tồn tại và trôi lơ lững trong không gian của vũ trụ vĩnh cữu nó có thể có tuổi trường tồn vì nó không bị hút mạnh quá về một phía nào của đại noron No+ . Nó được treo lơ lững và chuyển động có tính hổn loạn, không theo hướng nào và tuổi thọ của một vũ trụ này cũng vào khoảng 1000 tỷ năm ánh sáng. Như vậy, thực ra chúng ta cũng vẫn nằm trong vũ trụ thực tại vô tận và tiêu chí đặt ra cho loài người là:


– Sống trường sinh bất tử


– Sản xuất, tích trữ và sử dụng năng lượng ánh sáng siêu tĩnh sinh hóa lạnh cho toàn bộ sinh linh trong vũ trụ nói chung.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *